Współpraca

Współpraca w zakresie funkcjonalności oferowanej na stronie. (Regulamin)

 

Właściciel strony oferuje:

  • Bezpłatne umieszczanie na stronie kik-blog.pl wartościowych, unikalnych, nigdzie wcześniej nie publikowanych artykułów promujących dozwolone prawem działalności gospodarcze, firmy, wydarzenia itp.
  • Zamieszczony artykuł powinien być napisany językiem poprawnym, stylistycznie i gramatycznie i powinien zawierać min 4000 znaków ( bez spacji).
  • Właściciel strony zastrzega sobie prawo odmowy publikacji artykułu bez podania przyczyn.
  • Treści zamieszczona na stronie kik-blog.pl są własnością właściciela strony lub osoby (podmiotu prawnego) publikującej artykuł i są objęte prawami autorski oraz prawami własności intelektualnej. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie niż użytek osobisty wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Właściciela strony  lub innych uprawnionych podmiotów (osób) trzecich.
  • Uzyskanie zgody wymaga formy pisemnej.

Usługi odpłatne.

  • Dołączenie do publikowanych artykułów 1-2 linków afiliacyjnych prowadzących do wybranej strony typu dofllow.
  • Tworzenie treści, artykułów opisujących i reklamujących działalność osoby zlecającej
  • Łączna usługa pisania treści oraz zamieszczania linków
  • Ceny usług sa ustalana indywidualnie.