Skąd się biorą wysokie ceny gazu ziemnego?

Ceny gazu na giełdach światowych po szczytach z końca ub. r. spadły nawet o 1/3 wartości. Na giełdzie amerykańskiej są o 42 % wyższe w porównaniu do cen poprzedniego roku. Na giełdzie w Londynie ceny są jeszcze wyższe.  Ceny dla odbiorców w Polsce pozostają na wysokim poziomie. Skąd to się bierze ?

ceny gazu giełda 1
ceny gazu giełdy2

W Polsce dla gospodarstw domowych  mamy ceny regulowane gazu.  W dniu 17 12.2021 Prezes Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla firmy PGNiG Obrót Detaliczny dla odbiorców – gospodarstw domowych. Nowa cena jest o 83 % wyższa. Stawki opłat abonamentowych pozostają niezmienione. W sumie cena gazu wraz z opłatą abonamentową 77 %. Wzrost cen przełoży się na wzrost poszczególnych taryf abonamentowych.  Powyższe ceny są cenami netto do których  w ciągu roku powinniśmy doliczyć 23 % podatku VAT

A co z tarczą antyinflacyjną obiecana przez rząd. Otóż w pierwszym kwartale ustawodawca przewidział obniżenie w pierwszym kwartale 2022 roku stawki podatku VAT na sprzedaż paliwa gazowego z 23 do 8 proc. Jak informuje Urząd Regulacji Energetyki, obniżona stawka podatku VAT przełoży się na końcowy rachunek konsumentów – odbiorców paliw gazowych. Ile to dopiero PGNIGE wyliczy. Ceny zatwierdzane i podawane przez Regulatora są cenami netto. Ceny zatwierdzone będą obowiązywać cały rok. Chyba, że minister się zlituje.

Ceny gazu  dla osób prawnych

Jeśli chodzi o osoby prawne  to PGNiG opiera swoje ceny o bieżącą sytuację rynkową.

Wpływ na nie mają m.in. notowania gazu na TGE, Ważny jest więc moment podpisania umowy na dostawę gazu, oraz zapisy szczegółowe umowy w jaki sposób cena będzie zależeć od wahań cen rynkowych.

Co z podmiotami będącymi gospodarstwami domowymi, ale kupującymi gaz za pośrednictwem osób prawnych – spółdzielni mieszkaniowych , wspólnot mieszkaniowych.

Zgodnie z wytycznymi regulatora podmioty te powinny mieć ceny jak dla gospodarstw domowych, chyba, że wśród podmiotów dla których zbiorczo zakupywany jest choć jedna osoba prawna – wtedy zaczynają się schody.

Leave a Comment