Normy dźwigania w miejscu pracy.

Pracę fizyczną nietrudno zdefiniować -  jest to zwyczajnie zbiór czynności wymagający od nas przede wszystkim ruchu i wysiłku, co przekłada się na rezultaty realizowanych obowiązków. Praca fizyczna związana jest z koniecznością noszenia ciężkich przedmiotów. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy jednoznacznie określają normy dźwigania, które dopuszczalne są w zależności od płci, wieku, masy ciała i dodatkowych narzędzi do podnoszenia.

Normy BHP dźwigania ręcznego ustalone według przyjętych kryteriów:

Praca stała:

 • 12 kg - kobiety,
 • 30 kg - mężczyźni.

podnoszenie ciężarów powyżej obręczy barkowej:

 • 8 kg - kobiety,
 • 21 kg - mężczyźni.

Przenoszenie ciężarów pod górę, jeśli kąt nachylenia jest  ≤ 30°, a wysokość wynosi 4m:

 • 12 kg - kobiety,
 • 30 kg - mężczyźni.

Przenoszenie ciężarów pod górę, jeśli kąt nachylenia jest > 30° , a wysokość wynosi 4m:

 • 8 kg - kobiety,
 • 20 kg - mężczyźni.

Praca dorywcza:

 • 20 kg - kobiety,
 • 50 kg - mężczyźni.

Podnoszenie ładunków powyżej obręczy barkowej:

 • 14 kg - kobiety,

35 kg - mężczyźni.

Przenoszenie ciężarów pod górę, jeśli kąt nachylenia jest < 30°, a wysokość 4m:

 • 12 kg - kobiety,
 • 30 kg - mężczyźni.

Przenoszenie ciężarów pod górę, jeśli kąt nachylenia jest > 30° , a wysokość 4m:

 • 12 kg - kobiety,
 • 30 kg - mężczyźni.

 

Normy BHP dźwigania ciężarów dla kobiet są niższe niż dla mężczyzn. Ustawodawca wprowadził również ochronę kobiet będących w ciąży oraz karmiących piersią, gdzie noszenie ciężarów w ciąży dopuszczalne jest jedynie do masy 3 kg (niezależnie od rodzaju pracy). Dźwiganie przedmiotów  ciężkich w ciąży - powyżej 3 kg jest całkowicie niedopuszczalne. Natomiast podnoszenie ciężarów przez kobietę karmiącą jest ograniczone do 6 kg przy pracy stałej i 10 kg przy pracy dorywczej.

Rozporządzenie

Przepisy określające normy na ręczne prace transportowe to rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. Dz.U. 2000 nr 26 poz. 313.

Rozporządzenie w sprawie BHP przy ręcznych pracach transportowych zostało zaktualizowane w 2017 roku, wnosząc nowe normy obciążeniowe dla kobiet niebędących w ciąży i karmiących piersią (Dz.U. 2017 poz. 854).

Leave a Comment