Jak znaleźć dobrą i tanią spółkę na giełdzie (GPW ) cz.1

Jeśli zadamy to banalne z pozoru  pytanie 100 profesjonalnym inwestorom, to mogę się założyć, że otrzymamy kilkadziesiąt różnych odpowiedzi. Dlaczego tak się stanie ? Ponieważ na pytanie to nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Bo to co dla jednego eksperta jest dobre, dla drugiego wcale nie musi się wydawać najważniejsze. Podobnie sprawa ma się z „tanością” akcji.

Aby uniknąć takich sytuacji przez ostatnie 100 lat starano się wypracować „obiektywne”  kryteria oceny podmiotu. W rezultacie stworzono kilkadziesiąt różnych wskaźników mających opisywać sytuację gospodarczą spółki. W zamyśle autorów porównanie wskaźników różnych podmiotów powinno pozwolić na wybranie tych najlepszych. Jeśli jednak tych wskaźników jest tak dużo to co zrobić? Odpowiedź jest z pozoru prosta -  wystarczy nadać każdemu wskaźnikowi pewną „wagę” procentową, co pozwoli nam ustalić nam swego rodzaju ranking spółek. Ale jaką „wagę” nadać każdemu wskaźnikowi? W rezultacie wróciliśmy do początku. Każdy inwestor inaczej zdefiniuje to co jest dobre i tanie.

Nie posiadamy sztabu analityków, ani nieograniczonej ilości czasu na analizę setek bilansów i sprawozdań finansowych spółek giełdowych. Co w takim razie powinniśmy zrobić? Wybrać to co dla nas jest najważniejsze. Po przeprowadzeniu takiej mini analizy zacząłem się zastanawiać co dla mnie oznacza pojęcie „dobra spółka”. Czy  jest to podmiot który przynosi duże zyski, czy może wypłaca dużą dywidendę? Po połączeniu różnych wariantów doszedłem do wniosku, że dobra firma powinna przede wszystkim osiągać dużą rentowność na swojej działalności. Nie chodzi mi tu o rentowności rzędu kilku procent. Szukał bym raczej podmiotów, które stale i ciągle uzyskują ponadprzeciętną rentowność sięgającą ponad 20 % netto. Dlaczego? Bo firmy takie szybciej pomnożą swój majątek niż inne podmioty które zadawalają się marżami np. na poziomie inflacji.

Najprostszym wskaźnikiem rentowności jest marża netto rozumiana jako stosunek zysku netto do przychodów. Zysk netto to nic innego jak przychody pomniejszone o wszystkie możliwe koszty i podatki. Innymi słowy marża zysku netto informuje nas jaki procent z przychodów spółka dostaje jako czysty zysk. Wysoka marża cechuje zwykle firmy z wyrobioną marką, które mogą sprzedawać swoje produkty znacznie powyżej kosztów produkcyjnych.

Marża zysku netto

 

Drugim wskaźnikiem który powinien być uwzględniany to moim zdaniem zadłużenie podmiotu. Są oczywiście podmioty, które pomimo wysokiego zadłużenia posiadają ponad przeciętne zyski czy wysoką rentowność. Finansowanie działalności obcym kapitałem nie jest przecież złe, a tak zwana dźwignia finansowa  pomnaża skalę przedsięwzięcia. Jest to prawda. Jednak ja osobiście uważam, że podmiot mocno zadłużony łatwiej może wpaść w różnego rodzaju kłopoty, zwłaszcza w sytuacji znacznego pogorszenia warunków makroekonomicznych.  Po prostu jego biznes jest mniej bezpieczny, a ja nie chciałbym nadmiernie ryzykować. Wybieram więc podmioty o zadłużeniu całkowitym nie przekraczającym 30 % wg poniższego wzoru.

Całkowite zadłużenie

Wiemy już ( w skrócie ) co jest dobre na giełdzie zastanówmy się jeszcze co jest tanie? Myślę że nie warto tu wyważać otwartych drzwi. Dlatego wybrałem najpopularniejszy wskaźnik ceny do zysku przypadającego na jedną akcję C/Z.

Cena na zysk

Niewątpliwie inwestor chce wiedzieć ile zysku wypracowuje każda włożona w interes złotówka. Wskaźnik ten to umożliwia.

Mamy 3 wskaźniki czy poszukiwać jeszcze innych? Można, ale samymi wskaźnikami nie ocenimy czy spółka jest dobra czy zła, czy jest tania czy droga. Wskaźniki powinny zrobić jedynie wstępną selekcję po której powinniśmy przeprowadzić analizy szczegółowe.

Wyliczenie tych 3 podstawowych dla nas wskaźników dla wszystkich firm z GPW kiedyś zajęło by ogromna ilość czasu. Dziś na szczęście w dobie komputerów i internetu nie musimy tego robić ręcznie. Na szczęście w sieci znajdują się wyspecjalizowane strony, które za niewielką opłatą umożliwią nam przesortowanie bazy spółek i znalezienie tych o interesujących nas parametrach. Ja osobiście korzystam z serwisu www.fundamentalna.info . Wydaj mi się, że strona jest najbardziej intuicyjna i przejrzysta i nastawiona na tego typu wykonywanie kwerend. Jest przy tym nie droga i naprawdę profesjonalnie zarządzana.

Wstawiamy więc zapytanie :

Marża netto powyżej 20 %

Zadłużenie ogólne  poniżej 30 %

Zyska na jedną akcję w przedziale pomiędzy 5 a 8  ( dolny parametr  w celu wyeliminowania bankrutów o wartościach ujemnych) i otrzymujemy następującą naprawdę krótką listę firm:

analiza spółek fundamentalna.net

 

Przeprowadźmy więc analizę szczegółową i ustalmy czy warto zainwestować w te spółki. Ale o tym dowiemy się w kolejnych odcinkach tego mini cyklu.

 

*** Niniejszy tekst nie jest w żadnej mierze rekomendacją, zachęcają lub nie do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Podane informacje, są wynikiem indywidualnych przemyśleń autora i służą jedynie celom edukacyjnym. Każdy inwestor zawierając transakcje na giełdzie powinien liczyć się z ryzykiem inwestycji

Leave a Comment