Czy inwestować w spółki dywidendowe na GPW

To pytanie zadaje sobie każdy  inwestor decydujący się na inwestycję giełdową. Niestety  odpowiedź na nie  jest  jednoznaczna. Ale zanim postaram się przedstawić kilka argumentów za lub przeciw, wróćmy do początku czyli do definicji dywidendy.

Dywidenda to nic innego jak wypłata z zysku netto spółki przeznaczona do podziału pomiędzy wspólników i , akcjonariuszy lub udziałowców. Na marginesie słowo pochodzi od łacińskiego słowa dividendum – oznaczającego rzecz do podziału.

Dla inwestora analizującego wypłatę dywidendy przez spółkę ważne jest zachowanie się danej spółki w tym zakresie czyli tzw. polityka dywidendowa reprezentowana przez dany podmiot.

Po pierwsze badamy czy spółka regularnie dzieli się zyskiem z inwestorami. Są takie które robią to co roku, lecz są i inne które nie robią tego wcale. Te  drugie twierdzą, że pieniądze z zysku zamiast rozdać – zainwestują i przyszłości osiągną z nich jeszcze większy zysk.  Niektóre podmioty rzeczywiście tak robią, ale wśród spółek nie wypłacających dywidendy zdarzają się tez takie które “ przeznaczają zysk na enigmatyczny kapitał zapasowy” i tyle z inwestycji pozostaje dla właścicieli. Jeśli więc spółka ma rzeczywiście jakiś super pomysł inwestycyjny – warto może zrezygnować z dywidendy. Jeśli zaś nie wypłaca bo nie – to może jednak warto zrezygnować z inwestycji w tą spółkę.

Następnym ważnym parametrem polityki dywidendowej jest wielkość przekazywanego zysku ogółem na wypłatę dywidendy. Spółka wypracowała niezły zysk i postanowiła, że połowę zysku przeznaczy na inwestycję a druga połowę na wypłatę dywidendy. Model taki jest jak najbardziej godny polecenia. W opozycji do niego znajduje się przypadek w którym spółka kolejny rok z rządu osiąga stratę, a jej władze postanawiają wypłacić sobie dywidendę z uwaga!!! -  kapitału zapasowego.

Czy zysk który osiągnęła spółka jest duży czy mały powie nam np.  wskaźnik Ceny/Zysku C/Z . Żeby dowiedzieć się czy wypłacona dywidenda jest duża czy mała możemy podzieli ją, przez tak utworzony wskaźnik (C/Z) i otrzymamy tzw. stopę dywidendy.

Wzór na wskaźnik dywidendy

Analizując politykę dywidendową warto zwrócić także uwagę na inne parametry finansowe osiągane przez spółkę. Jeśli spółka nie jest zadłużona, a do tego osiąga stałe wysokie wskaźniki rentowności to możemy liczyć, że w przyszłości także tak będzie. Wzrośnie więc prawdopodobieństwo kontynuowania wybranej przez nas polityki dywidendowej.

 

Podsumowując . W mojej ocenie w obecnej sytuacji rynkowej w której obligacje skarbowe dają 0,5-max 1 %  zysku rocznie warto jest skorzystać z inwestycji w spółkę kapitałowa jako alternatywy w inwestycje w obligacje.  Przed inwestycja należy jednak bezwzględnie pamiętać, że kupno akcji nie gwarantuje zwrotu z kapitału zainwestowanego ( odwrotnie jak w przypadku obligacji) . Dlatego wybór spółki dywidendowej powinien być bardzo staranny a spółka powinna :

  • Przez co najmniej 5 lat generować przynajmniej stabilne stałe zyski i przychody
  • Powinna od co najmniej 5 lat wypłacać corocznie dywidendę
  • Stopa dywidendy powinna być na poziomie min 4 %
  • Spółka nie powinna być zadłużona ( max 20 %)
  • Spółka powinna mieć ponad przeciętną rentowność sprzedaży
  • Spółka powinna być tania – najlepiej ja wskaźnik C/Z jest niższy od 8

 

Leave a Comment